Dotace na údržbu a provoz STZ - Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s.

<MENU
MALÁ
KOPANÁ
<MENU
Přejít na obsah

Dotace na údržbu a provoz STZ

DOTACE
DOTACE NA ÚDRŽBU A PROVOZ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCH. ZAŘÍZENÍ
Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE ROZDĚLOVANÉ CESTOU OLKO A OS ČUS (OLKO 2020)
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI:
Příspěvek je určen pro TJ/SK, které žádají na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení, majetku, ve vlastnictví, výpůjčce nebo dlouhodobém nájmu. Pro účely této žádosti se rozumí příspěvek jako příspěvek neinvestiční.
 
Tento příspěvek se vztahuje na náklady vzniklé a uhrazené od 1.1.2020 do 31. 10. 2020
 
Podmínky pro podání žádosti jsou:
 
1. Aktualizovaná záložka PASPORT v IS ČUS (v závažných případech lze doplnit v průběhu administrace)
 
2. Potvrzení o vedení bankovního účtu u TJ/SK, kterým OS ČUS Prostějovska nevede účetnictví! (potvrzení lze nahradit fotokopií bankovního výpisu k účtu z roku 2020)
3. Žádost bude podána na formuláří, který si stáhnete VPRAVO >, vyplněný vzor najdete níže.
Údržbou a provozem sportovních zařízení se zejména rozumí:
 Údržba sportovních ploch ( rekultivace, vertikutace, válení, hnojení, dosévání, čištění palubovky, dosypávání antuky, sečení, opravy sportovních povrchů). Různé opravy (oplocení, zábradlí, laviček, branek, terčovnic, osvětlení například v halách, opravy kotle, bojleru, wc či sprch). Spotřeba energií (elektřina, voda, plyn), vše v souvislostí se sportovním zařízením! A to buďto dodavatelsky a nebo nákup materiálu a oprava, či práce svépomocí. Z příspěvku nelze hradit mzdy (pracovní poměr, DPP, DPČ)
Naše OS ČUS finančně podporuje

Okresní sdružení České unie sportu Prostějovska, z. s. *
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně spis. zn. L 4859
IČO 004 35 937 * datová schránka br2nkbf * speciální člen České unie sportu, z. s. * ID ČUS CZ0713
Česká 813/15, 796 01 Prostějov * cuspv@cuspv.cz * www.cuspv.cz  
Návrat na obsah